Persbericht 27-04-2012

Op 23 augustus 2010 is onvoorzien de Anne Frankboom en de in 2008 gebouwde veiligheidsconstructie die haar staande diende te houden, in de tuin naast het Anne Frankhuis omgewaaid. Oorzaak en gevolgen waren onderwerp van een procedure voor de Rechtbank Amsterdam aanhangig gemaakt tussen de Stichting en Van der Leij Bouwbedrijven B.V.. Op 4 april jl. heeft de Rechtbank vonnis gewezen. Kort samengevat luidde haar oordeel: (1) door verloop van tijd is geen oordeel te geven over de oorzaak van het omvallen, (2) het bestuur van de Stichting maar ook haar individuele bestuursleden valt geen enkel verwijt te maken, (3) openstaande kosten bouw constructie 2008 hoeven door de Stichting niet te worden betaald, en (4) Stichting moet wel nog een extra bedrag kosten ruiming en opslag aan Van der Leij Bouwbedrijven B.V. betalen.

Omtrent het vonnis heeft de Stichting overleg gehad met haar sponsor Generali Schadeverzekering Maatschappij N.V. te Diemen, die bereid was  alle kosten aan ruiming en opslag als sponsor voor haar rekening te nemen. Dit bedrag is inmiddels door de sponsor aan Van der Leij Bouwbedrijven B.V. betaald. De Stichting is haar sponsor zeer dankbaar. Van der Leij Bouwbedrijven B.V. heeft als gevolg van de betaling haar procedure jegens de Stichting en haar individuele bestuursleden gestaakt.

De Stichting is verheugd met de afronding en zal binnenkort in overleg met de Stichting Wereldboom, die de zorg voor de 2e levensfase van de Anne-Frank-boom over gaat nemen, haar activiteiten staken. De Stichting onderschrijft het door Henric Pomes, de eigenaar van de boom, ingenomen standpunt: ‘Als het Stadsdeel Centrum Amsterdam in 2007 de boom verwijderd zou hebben dan hadden wij nu geen boom. Daardoor dat de boom drie jaar daarna omgewaaid is hebben wij nu toch nog een boom in zijn 2e levensfase die haar symboolfunctie behoudt en over 40 jaar weer in volle omvang aanwezig zal zijn.’

Amsterdam, 27 april 2012

Mw. Prof. Dr. Helga Fassbinder  
(voorzitter)

 

10 zaailingen Anne Frank boom geplant in Thüringen

 Op 10 Juni werden in Weira in de Duitse deelstaat Thüringen langs de Anne-Frank-Strasse plechtig 10 nakomelingen van de Anne-Frank-boom geplant. De ceremonie werd geopend door de woordvoerder van de regering van Thüringen, staatssecretaris Peter Zimmermann. Daaraan aansluitend benadrukten de districtsraad Frank Rossner en de directeur van Cabka, Gat Ramon in hun toespraken de betekenis van dit gebeurtenis als een appel tot tolerantie en respect voor mensen ongeacht hun ras of geloofsovertuiging. Zij onderstreepten de betekenis van deze symbolische plant-actie in een tijd in die extreem rechtse opvattingen van vreemdelingenhaat weer de kop opsteken. De nakomelingen van de Anne Frank boom zijn levende symbolen voor deze aanmaning tot tolerantie. Aansluitend daarop las Helga Fassbinder uit haar boek 'Annes Baum' die in het najaar bij de uitgever Dejongehond zal verschijnen. Ramon Kupferschmidt verzorgde met zijn klarinet muzikale intermezzi en Blanka Weber van de nationale omroep Deutschlandfunk deed de moderatie.

Plechting planten staatsecretaris Zimmerman en directeur Ramon het eerste boompje.

 

3 mei 2011 Monument onthuld in Jerusalem ter nagedachtenis aan Anne Frank

Het monument heeft een plek gekregen in het Anne Frank Memorial Park in Jeruzalem. Het is vormgegeven door Piet Cohen die zelf als kind tijdens de Tweede wereldoorlog ook moest onderduiken. 

Het monument bestaat uit een ruimte van geroest staal met een massieve wand met daarop een "gestileerde kastanjeboom". De afbeelding van de boom verwijst naar de kastanjeboom waar Anne Frank vanuit het Achterhuis zicht op had. Anne Frank schreef in haar dagboek over de kastanjeboom.

Foto: JNF